23 kwietnia 2019

Zadanie 8

Zakładka do książki - koala.

Potrzebne będą dwie kartki formatu A5. My posłużymy się dwiema kartkami A4, które podzielimy na pół.

1. W pierwszym etapie z jednej z połówek tworzymy kwadrat i składamy go po przekątnych i na połowy.

2. Zaginamy górne narożniki kwadratu. Odwracamy całość i zaginamy dolne narożniki. Następnie składamy górne części do wewnątrz. Dolny wierzchołek zaginamy ku górze; całość składamy na pół. Otrzymaliśmy głowę koali.

3. Z drugiej kartki również konstruujemy kwadrat, składamy na po przekątnych i na połowy. Podnosimy jedną z połówek i spłaszczamy ją. To samo robimy po drugiej stronie.

4. Zaginamy górny wierzchołek otrzymanego trójkąta i całość otwieramy. Składamy na płasko.

5. Każdy z wierzchołków otrzymanej figury zaginamy i składamy do środka. Całość składamy na pół, zaginamy do środka kolejny narożnik. Otrzymaliśmy tułów koali.

6. Oba elementy wzmacniamy od wewnątrz klejem i łączymy razem. Zakładka gotowa.