28 stycznia 2018

Warsztat wstępny

PRZEMAWIAJ OBRAZEM

Żyjemy w społeczeństwie obrazkowym, w którym symbole, piktogramy, rysunki, kolor i forma bardziej przemawiają do odbiorców, zwłaszcza młodych, niż słowo mówione czy pisane.

Dlatego umiejętność wizualizacji własnych myśli jest niezbędną kompetencją zbliżającą nas do sukcesu. Choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, to każdego dnia poruszamy się w przestrzeniach wykorzystujących metody wizualizacji.

Tematyka:

  1. Przez obraz do mózgu.

  2. Alfabet Wizualny – co to jest? Jak działa? Jak z niego korzystać?

  3. Uruchamiamy rękę i odblokowujemy głowę.

  4. Podstawowe elementy wykorzystywane w Myśleniu Wizualnym.

  5. Tworzymy bank ikon.

  6. Sposoby wspomagające sprzedaż.

  7. Moja własna rysunkowa prezentacja/oferta/wypowiedź.

Nowy Dokument 2018-02-21 17.57.08_3