22 czerwca 2016

W biznesie

Opis Warsztatu

Sukces we współczesnym środowisku społecznym zależy od tego, czy zostaniemy zauważeni, zrozumiani i zapamiętani!!! Włączenie do komunikacji elementów myślenia wizualnego spowoduje, że dotrzemy z przekazem
do najbardziej wymagających odbiorców.

Nowy Dokument 2017-11-10 20.07.29_3

Zmiany, edukacja, procesy, regulaminy, szkolenia, czy oferty handlowe, przedstawione z wykorzystaniem narzędzi wizualnych stanie się od dziś łatwiejsze do przyswojenia, a dzięki  ładunkowi pozytywnych emocji będą akceptowane przez odbiorców.


Zyskujesz z nami

Dzięki naszemu warsztatowi dowiesz się dlaczego w komunikacji należy stosować różne metody przekazu. Uczestnicy doświadczą na sobie jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą nowoczesne metody wizualnej komunikacji. Będziemy pracować nad tym, aby odczarować sztywną rozmowę czy negocjację poprzez wykorzystanie technik komunikacji wizualnej. Popracujemy również nad tym jak pobudzać pozytywne emocje u naszych odbiorców, a dzięki temu łatwiej osiągać zamierzone cele.

zarowka


Nauczysz się

– upraszczać komunikację

– jak i kiedy wykorzystać flipchart, czy zwykłą kartkę

– jakich narzędzi używać i w jakim celu

– jak kolory i kształty wpływają na odbiór przekazu, a co za tym idzie jak je w odpowiedni sposób wykorzystywać

– jak stworzyć swój własny bank ikon w komunikacji

– jak podsumować uzyskane informacje w graficzny sposób, aby je zapamiętać na dłużej

– jak spowodować, aby partner, klient, podwładny, przełożony, poczuli się ważni
w sytuacjach decyzyjnych

cel


Podstawy naukowe naszego warsztatu

Warsztat wykorzystuje wiedzę praktyczną popartą naukowymi opracowaniami takich sław jak T.Buzan oraz D. Roam. Elementy komunikacji i metod wywierania wpływu wywodzą się
z metod pracy min. T.Gordona, P. Ekmana, E. De Bono, czy R. Cialdiniego.

Nasze wieloletnie biznesowe i pedagogiczne doświadczenie gwarantuje właściwe połączenie teorii i praktyki w celu osiągnięcia założonego celu warsztatu.

einstein

 

Finalizacja Sprzedaży

Nasz sukces w biznesie objawia się w różny sposób. Stanowi on dla nas:

 • Satysfakcję klienta,
 • Wystawianie faktur,
 • Uzyskanie zamówienia,
 • Odnotowanie przelewu na koncie.
Jak sprawić żeby cały proces zakończył się magicznym określeniem – czas na Finalizację Sprzedaży?
Jak rozpoznać właściwą chwilę kiedy powinniśmy rozpocząć Finalizację Sprzedaży i jak ten moment wspierać? 
 
Zyskujesz z nami
 

Dzięki naszemu warsztatowi wypracujemy najlepsze drogi do uzyskania zamierzonego celu – Finalizacji Sprzedaży!

Uczestnicy doświadczą tego jak poszczególne procesy przenikają się oraz jak unikać “raf i mielizn” w kontakcie z klientem.

Gwarantujemy zdobycie nowego doświadczenia w zakresie komunikacji z klientem.

Zainteresowani posiądą wiedzę z zakresu właściwego odbierania sygnałów wysyłanych przez klienta.


Czy przypadkiem sygnały te nie wskazują gotowości klienta do finalizowania transakcji?

 

Dowiesz się

 • Kiedy i jak rozpocząć Finalizację Sprzedaży
 • Jak interpretować postawy i reakcje klienta
 • Jak reagować na sygnały wysyłane przez klienta
 • Jak unikać natarczywości w swoim działaniu
 • W jaki sposób unikać różnic w stylach komunikacji

 

Finalizowanie sprzedaży

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca, która pragnie poznać techniki nowoczesnego podejścia do sprzedaży
 • Managerowie sprzedaży wyższego i niższego szczebla
 • Handlowcy i opiekunowie klienta
 • Osoby z różnych działów i departamentów zainteresowane procesem sprzedaży

 


Skupimy uwagę

Droga do finalizacji się długa i zawiła. Posiada zróżnicowaną dynamikę, dlatego będziemy skupiali naszą uwagę na tym zagadnieniu poprzez analizę:

 • Różnic pomiędzy istniejącą szansą sprzedażową a jej kreacją
 • Szans i zagrożeń wynikających z podejmowanych działań na konkurencyjnym rynku
 • Perspektyw zwycięstwa
 • Tego czy spodziewana wygrana jest dla nas opłacalna
 • Komunikacji jako kluczowego czynnika w pokonywaniu barier
 • Oznak finalizacji sprzedaży – obiekcji i emocji
 • Ustalenia osi czasu i priorytetów
 • Znaczenia determinacji a natarczywości w kontekście osi czasu