7 kwietnia 2019

Myślenie wizualne w edukacji

KLUB KREATYWNEJ EDUKACJI

serdecznie zaprasza

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli przedmiotowych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedów, pedagogów oraz świetlic,

na warsztaty:

MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI

     Sukces we współczesnym środowisku społecznym zależy od tego, czy zostaniemy zauważeni, zrozumiani i zapamiętani! Włączenie do komunikacji elementów myślenia wizualnego spowoduje, że dotrzemy z przekazem do najbardziej wymagających uczniów.

     Edukacja z wykorzystaniem narzędzi wizualnych stanie się od dziś łatwiejsza do przyswojenia, a dzięki ładunkowi pozytywnych emocji będą akceptowane przez uczniów.

     Dzięki warsztatowi dowiesz się dlaczego w komunikacji z uczniami należy stosować różne metody przekazu. Uczestnicy doświadczą na sobie jakie szanse i zagrożenia niosą za sobą nowoczesne metody wizualnej komunikacji. Będziemy pracować nad tym, aby odczarować schematyczną lekcję poprzez wykorzystanie technik komunikacji wizualnej. Popracujemy również nad tym jak pobudzać pozytywne emocje u naszych uczniów, a dzięki temu łatwiej osiągać zamierzone cele edukacyjne.

Nauczysz się:

  • że każdy umie rysować,
  • upraszczać komunikację,
  • jak i kiedy wykorzystać z flipchart czy zwykłą kartkę,
  • jakich markerów używać i w jakim celu,
  • jak kolor i kształty wpływają na odbiór przekazu, a co za tym idzie jak je w odpowiedni sposób wykorzystywać,
  • jak stworzyć swój własny bank ikon rysunkowych,
  • jak podsumować uzyskane informacje w graficzny sposób, aby je zapamiętać na dłużej,
  • jak tworzyć mapy myśli,
  • jak przygotować rysunkowe notatki

Uczestnicy otrzymają certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów.