Matematyczne potyczki

Oto specjalnie przygotowana dla Was gra matematyczna.

Na początku zapoznajcie się z planszą. Służy ona do powtórzenia materiału z obliczeń procentowych na poziomie klasy 4-6 Szkoły Podstawowej. Narysowaliśmy swoją planszę na kartce A3 i zalaminowaliśmy.

img024

Na różnych polach umieściliśmy symbole do których przygotowaliśmy widoczną poniżej legendę.

legenda

Teraz pozostaje tylko wyciąć pytania, poniżej nasze przykłady z odpowiedziami. Pamiętajcie, żeby w swojej wersji nie drukować odpowiedzi, ale zrobić np. listę z odpowiedziami, którą będzie dysponowała osoba prowadząca grę.

1. 80% uczniów 20 – osobowej klasy nie gra na żadnym instrumencie. Ile osób utworzyłoby klasowy zespół instrumentalny?

0,80 • 20 = 16

20 – 16 = 4

2. Podaj stawkę 22% VAT-u od kwoty 250 zł.

0,22 • 250 zł = 55 zł

3. Jaki procent powierzchni polskiej flagi zajmuje część czerwona?

1 : 2 = 50%

4. Jaki procent wszystkich liter
w wyrazie MATEMATYKA stanowi litera A?3 : 10 = 30%
5. Przedstaw 17% w postaci ułamka dziesiętnego.

  0,17

6. Oblicz 75% powierzchni prostokąta o wymiarach 6 dm x 8 dm.

P = a • b = 6 dm • 8 dm = 48 dm2

0,75 • 48 dm2 = 36 dm2

7. Cena kurtki była równa 160 złotych, obniżono ją o 15%. Ile wynosi cena kurtki po obniżce?

160 zł • 0,15 = 24 zł

160 zł – 24 zł = 136 zł

8. Pan Kowalski wpłacił do banku 40 000 zł na rok, gdzie oprocentowanie w skali roku wynosiło 15%. Oblicz, ile wyniosą jego odsetki.

40 000 zł • 0,15 = 6 000 zł

9. Na 30 pytań testowych uczeń udzielił 21 poprawnych odpowiedzi. Jaki procent wszystkich odpowiedzi ucznia stanowiły odpowiedzi poprawne?

70%

10. W klasie liczącej 35 osób 40% stanowią dziewczęta. Ilu chłopców jest w tej klasie?

35 • 0,40 = 14

35 – 14 = 21

11. Koło podzielono na 10 równych części, z czego 4 zamalowano. Jaki procent koła został zamalowany?

40%

12. Przez 18 dni listopada padał deszcz. Jaki procent liczby dni listopada stanowiły dni deszczowe?

60%

13. Lodówka kosztowała 1150 zł. Przeceniono ją o 12%. Ile kosztuje teraz?

1150 zł • 0,12 = 138 zł

1150 zł – 138 zł = 1012 zł

14. Określ, co jest większe: 1/3 pola czy 30% tego pola?

1/3

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *